Pompa płaskokanałowa

Umożliwia wolny od turbulencji transport stopionego metalu bez żadnych ruchomych części lub bezpośredniego kontaktu z nim.

Nasze produkty