Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz naszą politykę prywatności oraz informacje o plikach cookies i GDPR.

1. Tło

Niniejsza polityka prywatności ma na celu zapewnienie Państwu, jako osobom kontaktowym u klienta korporacyjnego lub dostawcy, informacji o tym, w jaki sposób Precimeter Group ("Spółka") obchodzi się z Państwa danymi osobowymi, a także zapewnienie, że przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi danych osobowych. Polityka prywatności opisuje również Państwa prawa w stosunku do nas oraz sposób, w jaki mogą Państwo z nich korzystać.

2. Kontroler

Spółka jest administratorem danych w zakresie przetwarzania danych osobowych zbieranych w ramach kontaktów z klientami korporacyjnymi. Poniżej znajdują się dane kontaktowe centrali firmy.

Precimeter Control AB, SE556511898001
Ruskvädersgatan 22, SE - 418 34 Gothenburg, Szwecja
Telefon: +46 (0)31 - 764 55 20

W związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem admin@precimeter.com.

3. Rodzaje danych osobowych, które są przetwarzane

Firma przetwarza następujące informacje o Tobie jako osobie kontaktowej u klienta korporacyjnego lub prywatnego właściciela firmy:

- Imię i nazwisko
- Adres firmy
- Numer telefonu
- Adres e-mail
- Historia zakupów i sprzedaży
- Obywatelski numer rejestracyjny (prywatny właściciel firmy)

Należy pamiętać, że dane dotyczące historii zakupów w odniesieniu do osoby kontaktowej u klientów korporacyjnych są powiązane z klientem korporacyjnym, a nie z Tobą jako osobą kontaktową.

4. Do czego firma wykorzystuje Twoje dane?

Administracja klienta

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu umożliwienia Firmie administrowania Twoimi zamówieniami (lub zamówieniami firmy, którą reprezentujesz) oraz obsługi zwrotów, roszczeń gwarancyjnych i podobnej administracji klienta. Jeśli jesteś osobą kontaktową w firmie klienta, przetwarzanie odbywa się z zachowaniem równowagi interesów jako podstawy prawnej, gdzie uzasadnionym interesem Firmy jest możliwość wykonywania swoich praw i obowiązków wynikających z umowy z firmą klienta.

Marketing bezpośredni

Nawet w przypadku, gdy jesteś osobą kontaktową w firmie klienta lub prywatnym właścicielem firmy, Spółka przetwarza Twój adres e-mail w celu wysyłania materiałów marketingowych. Marketing ten jest skierowany do firmy, którą reprezentujesz i jest oparty na rodzaju towarów/usług, które wcześniej zakupiłeś i które uważamy za istotne dla Twojej działalności zawodowej. Marketing jest wysyłany przez okres do siedmiu lat od ostatniego zakupu. Newslettery i e-maile marketingowe są wysyłane tylko pod warunkiem, że nie wyrazili Państwo sprzeciwu wobec takiego marketingu, a w każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji naszych newsletterów i e-maili marketingowych. Aby zrezygnować z subskrypcji, należy skontaktować się z Firmą pod adresem admin@precimeter.com. Marketing odbywa się w oparciu o "równowagę interesów" jako podstawę prawną, gdzie uzasadnionym interesem Firmy jest sprzedaż jej produktów.

5. Jakim odbiorcom będziemy udostępniać Twoje dane?

Spółka może przekazywać Państwa dane osobowe administratorom strony internetowej, firmom kurierskim, agencjom PR, dostawcom systemów itp. Odbiorcy ci są uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych w imieniu Spółki wyłącznie w związku z wykonywaniem usługi na rzecz Spółki, np. dostarczaniem Państwu zamówionych towarów lub wysyłaniem materiałów marketingowych/newsletterów. Spółka podejmuje wszelkie uzasadnione środki prawne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że dane użytkownika są przetwarzane w sposób bezpieczny i z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony podczas przekazywania lub udostępniania ich wybranym stronom trzecim.

Spółka może również przekazać dane osobowe użytkownika organom publicznym, np. szwedzkiej agencji podatkowej, jeżeli jest do tego zobowiązana przepisami prawa. W przypadku sprzedaży całości lub części działalności Firmy, Firma może przekazać dane osobowe potencjalnemu nabywcy tej działalności.

6. Przekazywanie danych osobowych poza UE/EOG

Ewentualnie
Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w UE/EOG, ale mogą być również przekazywane do Precimeter Inc w USA oraz do Przedstawicielstwa Precimeter w Chinach. Spółka podjęła odpowiednie środki ochronne w celu ochrony Państwa danych osobowych, poprzez fakt, że odbiorca danych osobowych podpisał umowę zawierającą pewne standardowe klauzule umowne, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Kopia tych podpisanych standardowych klauzul umownych może być dostarczona na żądanie ze strony admin@precimeter.com.

7. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane?

W przypadku, gdy Firma dowie się, że Państwa zatrudnienie jako osoby kontaktowej w firmie klienta lub dostawcy wygasa lub jeśli z jakiegokolwiek powodu przestaną Państwo być osobą kontaktową, usuniemy Państwa dane tak szybko, jak to możliwe.

Firma może zachować Państwa dane osobowe przez dłuższy okres, jeśli jest to konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, który musi być przetwarzany przez obowiązujące prawo lub w celu umożliwienia Firmie ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, na przykład związanych ze stosunkiem umownym Firmy z firmą klienta i prywatnym właścicielem firmy.

8. Twoje prawa

Użytkownik ma pewne ustawowe prawa, z których może korzystać w stosunku do Spółki. Poniżej znajduje się podsumowanie tych praw. Pełne informacje o prawach użytkownika znajdują się w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych, rozdziały 3-5.

- Prawo do dostępu/wypisu z rejestru. Użytkownik ma prawo do uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy Firma przetwarza dane osobowe na jego temat. Jeśli tak jest, masz prawo do informacji, między innymi, jakie dane osobowe są przetwarzane, jaki jest cel przetwarzania, jacy zewnętrzni odbiorcy otrzymują Twoje dane osobowe i jak długo będziemy je przechowywać.

- Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do żądania kopii danych osobowych, które dostarczyli Państwo do. Spółce, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Użytkownik ma również prawo zażądać, aby Spółka przekazała te dane osobowe innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie do danych osobowych, które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, i które są oparte na Państwa zgodzie lub na umowie, której są Państwo stroną.

- Sprostowanie niedokładnych danych. Użytkownik ma prawo zażądać od Spółki poprawienia niedokładnych lub niekompletnych informacji na jego temat.

- Usunięcie niektórych danych. Mają Państwo prawo zażądać od Spółki usunięcia Państwa danych osobowych w określonych okolicznościach, np. jeśli dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je zgromadziliśmy.

- Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Spółkę. W pewnych okolicznościach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych.

- Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego. Masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu przez Spółkę Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Jeśli użytkownik sprzeciwi się takiemu przetwarzaniu, Spółka bezzwłocznie zaprzestanie wszelkiego marketingu bezpośredniego wobec użytkownika.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. W niektórych przypadkach mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych przez Spółkę. Na przykład, jeśli zakwestionowali Państwo dokładność swoich danych osobowych, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania na pewien okres czasu, aby umożliwić Spółce sprawdzenie dokładności danych osobowych.

- Skargi. W przypadku skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Firmę, użytkownik ma prawo złożyć taką skargę do Szwedzkiego Urzędu Ochrony Danych.

Jeśli użytkownik chce złożyć wniosek o wyciąg z rejestru, przeniesienie danych, korektę, usunięcie, sprzeciw lub ograniczenie, powinien skontaktować się z Firmą pod adresem admin@precimeter.com.

9. Zmiany w polityce prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. W przypadku wprowadzenia takich zmian, powiadomienie o tym zostanie zamieszczone na niniejszej stronie internetowej.

Korzystanie z witryny internetowej/ plików cookie

1. Wstęp

Grupa Precimeter używa na naszej stronie internetowej plików cookies i w ten sposób gromadzi pewne dane osobowe osób, które korzystają z naszej strony internetowej. W niniejszej polityce informacyjnej wyjaśniamy między innymi, jakich plików cookie używamy, do czego są one wykorzystywane oraz jakie możliwości wyboru mają Państwo w odniesieniu do naszych plików cookie. Polityka prywatności opisuje również Państwa prawa w stosunku do nas oraz sposób, w jaki mogą Państwo korzystać ze swoich praw w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych.

2. Kto jest kontrolerem?

W grupie Precimeter Jenny Möller jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zebranych od użytkowników na stronie internetowej Precimeter. Dane kontaktowe do siedziby Spółki znajdują się poniżej,

Precimeter Control AB, SE556511898001
Ruskvädersgatan 22, 418 34 Göteborg, Szwecja.
Telefon: +46 31 7645520

W związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem admin@precimeter.com.

3. Co to jest ciasteczko?

Cookie to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na komputerze, telefonie komórkowym lub podobnym urządzeniu, zawierający informacje o Twojej nawigacji na stronie internetowej. Istnieją tymczasowe i stałe pliki cookie. Tymczasowe pliki cookie, znane również jako pliki cookie sesji, są zapisywane na urządzeniu użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki cookie mają datę ważności, a po jej upływie plik cookie jest usuwany po powrocie na stronę internetową, która go utworzyła.

Pliki cookie mogą być "plikami cookie pierwszej strony" lub "plikami cookie stron trzecich". Pierwotne pliki cookie to pliki cookie, które są umieszczane na stronie internetowej przez Precimeter. Pliki cookie stron trzecich to pliki cookie, które są umieszczane na stronie internetowej przez podmiot inny niż Precimeter.

4. Jakie konkretne pliki cookie są używane na tej stronie i w jakim celu?

Na poniższej liście wyszczególnione są pliki cookie, których używamy na naszej stronie internetowej, wraz z informacjami o celu, jakie dane osobowe są gromadzone, czasie trwania oraz o tym, kto obsługuje dany plik cookie.

Cookie:
_ga

Cel:
Ten plik cookie rejestruje unikalny identyfikator, który jest używany do generowania danych statystycznych dla strony internetowej. Google Analytics

Czy zbierane są dane osobowe, jeśli tak to jakie?
Tak, adres IP

Czas trwania:
24 miesiące

Obsługa:
Strona trzecia

--------------------------------------------------------

Cookie:
_icl_current_language

Cel:
Ten plik cookie zapisuje informacje o tym, jaki język ma być używany.

Czy zbierane są dane osobowe, jeśli tak to jakie?
Ten plik cookie zapisuje informacje o tym, jaki język ma być używany.

Czas trwania:
1 dzień

Obsługa:
Precimeter

5. Jaką podstawę prawną ma firma do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Grupa Precimeter przetwarza Państwa dane osobowe jak wyżej na podstawie zgody, którą wyraziliście Państwo w związku z odwiedzaniem naszej strony internetowej.

6. Czy mogę odmówić ciasteczek?

Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były przechowywane na Twoim urządzeniu, możesz zazwyczaj całkowicie lub częściowo wyłączyć je w ustawieniach przeglądarki. Na przykład, w niektórych przeglądarkach można wybrać opcję blokowania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko plików cookie innych firm lub usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W ustawieniach przeglądarki można również usunąć pliki cookie zapisane wcześniej. Należy pamiętać, że jeśli zdecydujesz się na usunięcie lub zablokowanie plików cookie, korzystanie z naszej strony internetowej i naszych usług może w konsekwencji nie działać.

7. Jakim odbiorcom możemy udostępniać Twoje dane?

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem plików cookie innych firm będą również ujawniane stronie trzeciej, która je udostępnia (patrz tabela poniżej w punkcie 4).

Precimeter podejmuje wszelkie uzasadnione środki prawne, techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny i z zachowaniem odpowiedniego poziomu ochrony podczas ich przekazywania lub udostępniania wybranym stronom trzecim.

8. Przekazywanie danych osobowych poza UE/EOG

Ewentualnie
Państwa dane osobowe będą przetwarzane głównie w UE/EOG, ale mogą być również przekazywane do Precimeter Inc w USA oraz do Przedstawicielstwa Precimeter w Chinach. Spółka podjęła odpowiednie środki ochronne w celu ochrony Państwa danych osobowych, poprzez fakt, że odbiorca danych osobowych podpisał umowę zawierającą pewne standardowe klauzule umowne, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską. Kopia tych podpisanych standardowych klauzul umownych może być dostarczona na żądanie ze strony admin@precimeter.com.

9. Zmiany w polityce prywatności

Precimeter zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany te będą ogłaszane na niniejszej stronie internetowej.

Zainteresowany naszymi produktami?

Zadzwoń do nas lub wyślij wiadomość.